Élet+Stílus Balla István 2019. június. 14. 06:30

Megszüntetné a kormány a magántanulói státuszt – egy lépés előre, kettő hátra

Balla István
Szerzőnk Balla István

A közoktatásból kimenekített, illetve a közoktatásból kipenderített gyerekek az érintettjei annak a tervezetnek, amivel a kormány megszüntetné a magántanulói jogviszonyt. A törvénytervezetben van valami kiskapu, de az egyelőre nagyon ködös: egy meg nem nevezett hivatal dönt majd értelmezhetetlen kritériumok alapján sok ezer diák jövőjéről.

Kedden került a parlament elé a köznevelési törvény módosításáról szóló (saláta)törvénytervezet, amely alapján, ha a parlament elfogadja, többek között

Elveszik a beleszólást az iskolaigazgatói kinevezésekbe
Eddig az érintett tanári közösségek, diákok, szülők, nemzetiségi önkormányzatok hivatalosan is véleményezhették a jelölteket. Igaz, nem feltétlenül hallgatták meg eddig sem ezeket, de mégis, sok esetben így lehetett megakadályozni a szerencselovagok és politikai ejtőernyősök térnyerését. Most már meg sem kell hallgatni a közösségeket.

Az oktatásért felelős miniszter rövid időn belül kirúghat igazgatókat
Ha „olyan nevelési-oktatási vagy tájékoztató tevékenység folytatására kerül sor, amely a köznevelési jogszabályok súlyos megsértése révén a gyermek, tanuló Alaptörvényben foglalt jogainak megsértését eredményezheti, akkor – ha más jogi eszköz nem vezetett eredményre –, az oktatásért felelős miniszter az igazgató megbízását vagy ahhoz adott egyetértését egy éven belül visszavonhatja”.

Ezentúl közismereti tankönyvet az egyházak is írhatnak
Miután az állam legyalulta a magántankönyvek piacát, és csak kétes minőségű állami tankönyveket rendelhetnek az állami iskolák, most lehetővé teszi, hogy egyházak is adjanak be tankönyvvé nyilvánítási kérelmet.

2020-tól minden közoktatásba járó diák ingyen kapja a tankönyveket
Ebben sok új nincs, eleve felmenő rendszerben tervezték bevezetni az „ingyenes” tankönyveket. A probléma, hogy ezek nem ingyenesek, a diákok csak kölcsön kapják, év végén vissza kell adni. Másrészt az ingyenesség az érv arra, miért vezették ki a jó minőségű, bevált tankönyveket. Másrészt nem biztos, hogy a „mindenkinek ingyentankönyv” rendszer méltányosabb és olcsóbb, mint a csak a rászorulók részére biztosított kedvezmény.

Megszűnik a magántanulói jogviszony rendszere
Ezzel egy több évtizedes, és az utóbbi időben a családok körében egyre népszerűbb rendszert törölnek el.

A magántanulóság eltörlése azért is érdekes, mert a rendszerváltás előtti közoktatási jogszabályok is, és azóta is az összes ágazati törvény lehetővé tette bizonyos tanulóknak, hogy az előírt tankötelezettséget ne intézményi keretek között, hanem egyéb úton – otthon, családban, tanulócsoportban – teljesítsék.

Közel tízezer gyerek

Mint arról korábban részletesebben is írtunk, ha egy szülő ezt az utat választotta a gyerekének, felkereste valamelyik iskola igazgatóját, aki – elvileg – minden további nélkül felvehette úgy az intézménybe a diákot (tanulói jogviszonyba), hogy annak nem kellett bejárnia minden nap az iskolába, csak évente-félévente vizsgán kellett bizonyítania az előrehaladását. Az igazgató akkor tagadhatta meg az eddigi törvények szerint mindezt, ha megítélése szerint az a tanulónak hátrányos lenne, veszélyeztetné a fejlődését. Ennek ellenére – mivel a magántanulói státusszal nem járt fejkvóta az iskolának – sok igazgató nem szerette megadni ezt a lehetőséget, viszont erre válaszul több iskola is „szakosodott” a magántanulóságra.

Bár a NER-ben erről is titkolják a pontos adatokat, öt éve már jóval több mint nyolcezer diákot tartott nyilván a statisztika, és azóta ez a szám minden bizonnyal nőtt, hiszen

egyre több szülő látott ebben lehetőséget a rossz állami iskolarendszerből való kihátrálásra.

Vagy otthon a szülők, barátok vállalták a gyerekek tanítását, esetleg fogadtak magántanárokat, vagy több család összeállt, és alakított kisebb-nagyobb tanulócsoportokat, de olyan alternatív iskolák is működtek így, mint például a Prezi egyik alapítója által gründolt iskola. A Budapest School azóta hivatalosan is iskola lett, tehát ott már nem kell ez a kiskapu, de sok másik hasonló intézmény még mindig így működik.

Klasszikusan egyébként a diplomatagyerekek, az élsportolók, művészek, illetve a valamilyen sérüléssel élők éltek a magántanulói státusszal, hiszen ők életmódjuk miatt nem is tudtak mindennap iskolába járni. Azonban mára egy markáns iskolakritikává vált az a trend, hogy egyre több középosztálybeli család menekíti ki ilyen módon a gyerekét a Klik karjai közül.

Megszabadulni a problémás gyerekektől

Van viszont egy másik oldal is, amikor nem feltétlen a szülő döntése és pláne nem a gyerek érdeke a magántanulóság. Az Oktatási Hivatal szerint ugyanis sokan családi körülményeik, magatartásuk vagy túlkorosságuk miatt válnak magántanulóvá (és főleg hátrányos helyzetben élő diákokról van szó), tehát ez a lehetőség a „problémás” tanulóktól való megszabadulás egyik csatornája is.

E gyerekek esetében a legjobb az lenne, ha nem jutnának el a magántanulói státuszig, mert – mint L. Ritók Nóra, a hátrányos helyzetű gyerekkel foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány vezetője mondta – így nem tudják megszerezni a munkaerőpiac által megkövetelt alaptudást sem. Ő úgy véli, a megoldás nem a gyerekek kipaterolása lenne az oktatási rendszerből, hanem az, ha növelnék az intézmények szakember-ellátottságát, több fejlesztő pedagógust, pszichológust és szociális munkást vonnának be, hogy már a legelején beavatkozhassanak a problémákkal küzdő gyerekeknél.

Eltörölni

A Semjén Zsolt által beterjesztőként, Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere által előadóként jegyzett – minden előzmény nélkül, egyeztetések kikerülésével benyújtott – kormányzati törvénytervezet tehát eltörölné a magántanulói jogviszony intézményét. A már most ebben a formában tanuló diákok engedélyét pedig egy éven belül felülvizsgálják.

Hogy mindez a hátrányos helyzetben élő gyerekek iránti aggodalom, vagy a középosztály iskolakritikaként is értelmezhető „gyerekmentés az állami iskolákból”-akcióra való reakció-e, azt nem lehet tudni, mindenesetre tény, hogy itt két különböző réteg különböző problémáira adott egyenmegoldásról van szó.

Titokzatos szerv

A tervezet szerint ezentúl „a tankötelezettség iskolába járással teljesíthető”. Korábban nem volt ilyen kitétel a jogszabályban, tehát iskolán kívül is teljesíthető volt. Most annyi a kiskapu, hogy „ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető”. A szülő erről a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a kérelmet „a felmentést engedélyező szervhez”.

Itt tehát igazolni kellene előre, hogy az egyéni „munkarend” előnyös lesz a gyereknek. Hogyan? Korábban azt kellett igazolni, hogy nem lesz hátrányos a gyereknek – ezt azért az igazgató elég jól meg tudta állapítani. Másrészt most nem is az igazgatókhoz kell fordulni, hanem egy a jogszabályban nem is nevesített „szervhez”. (A jogszabály erről annyit ír, hogy felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben jelöljön ki egy ilyet).

Azaz, ha egyéni munkarendet szeretne egy szülő a gyerekének, akkor valamilyen ködös, „előnyére válik”-érvvel egy nem tudni milyen szervhez fordulhat.

Ez a bizonyos szerv egyébként megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, az iskolaigazgatót, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén a gyermekvédelmi gyámot ilyen ügyekben. Ez a passzus arra enged következtetni, hogy itt valóban a hátrányos helyzetű, az iskolákból kipaterolt gyerekek érdekeit próbálja nézni a jogszabály alkotója. Mint ahogy azzal sem lehet vitatkozni, hogy ha egy egyéni munkarendes gyerek nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, akkor a következő félévtől már iskolába kell, hogy járjon.

„Nem láttam még olyat, aki ebből vissza tudott volna térni az iskola világába”

A mai magántanulói státusz (a hátrányos helyzetű gyerekek esetében) azt jelenti a gyakorlatban – mondja Ritók Nóra –, hogy befejeződött a tudásszerzés szakasza. Ebből a státuszból nem bővül a tudás semmit, nem javul az olvasási, számolási készség, fényévekre vannak attól a tudásmennyiségtől és készségszinttől, amit az általános iskola jelentene.

Az igazgyöngyösök így minden erejükkel azon vannak, hogy megpróbálják elkerülni a gyerekek magántanulói státuszba küldését, „mert az iskolák szívesen tennék magántanulói jogviszonyba az alsós gyereket is, ha nem bírnak vele, akár 9 évesen is”. A mélyszegénységben élő, tanulatlan szülőknek nagyon gyenge az érdekérvényesítési képessége, így könnyedén eléri náluk az igazgató, hogy kérjék a gyerekük magántanulóvá válását.

„S ettől a pillanattól vége. Marad ezen a szinten a gyerek, végig. Nem láttam még olyat, aki ebből vissza tudott volna térni az iskola világába. Szóval, jól hangzik, de nem látom esélyét sem a megvalósulásnak, sem a változásnak.”

Nem hóbort

Másrészről, a törvénytervezet a magyar állami iskolarendszerben (joggal) nem bízó szülők – akár alkotmányi aggályokat is felvethető – jogait nyírbálja meg erősen. A TASZ be is jelentette, hogy amennyiben a parlament elfogadja a tervezetet, eljárást indít annak megsemmisítéséért.

„Az otthontanulás nem egyfajta hóbort, hanem egy, az élethosszig tartó tanulást preferáló életforma. A gyerek nem azért tanul, mert kötelező, hanem azért, mert érdekli, ami elé kerül. Az, hogy elé kerüljön, kizárólag a szülő felelőssége. Az, aki ezt a létformát vállalja, nem csak a teljes intézményi támogatásról mond le, hanem vállalja, hogy önmaga megszervezi a gyereknek mindazt a környezetet, amiben a gyerek ki tud bontakozni” – mondta lapunknak egy a gyerekeit évek óta otthon tanító szülő.

A tervezet indoklása szerint „össztársadalmi érdek az, hogy a gyermekek iskolába járjanak, és végzettséget szerezzenek”.

Az eddig az iskolából kipenderített gyerekek bent tartása a közoktatásban tehát valóban jó lenne a gyereknek és a társdalomnak is (feltéve, ha a fenti feltételeket biztosítaná az állam), ám az eddig otthon, csoportokban, vagy iskolaszerű közösségekben kiválóan és eredményesen tanuló gyerekek számára egy cseppet sem lenne megoldás, ha visszakényszerítenék őket az állami oktatásba.

A törvénytervezet pont olyan, mint az egyentantervre, egyentankönyvre, egyenutasításra épülő köznevelési rendszer: nem veszi figyelembe, hogy a gyerekek különbözőek, hatékony tanításuk más-más úton lenne eredményes. A jogszabály a magántanulói státusszal járó egyes problémákat akarja megoldani egyenszabályozással, s így többet árt, mint használ.

VELETEK VAGYUNK – OLVASÓKKAL, ÚJSÁGÍRÓKKAL!

A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és minden nap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.

Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, hogy tartsatok ki mellettünk, támogassatok bennünket, csatlakozzatok pártolói tagságunkhoz, illetve újítsátok meg azt!

Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is minden körülmények között a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk a számotokra!
Élet+Stílus Vándor Éva 2020. október. 19. 20:00

Vajon „Isten keze” elér-e a Legfelsőbb Bíróságig?

Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási közösség, ezzel együtt pedig a kérdés, hogy a hit pontosan milyen mozgatórugóként működhet egy ember szakmai döntéseiben. Különösen, ha az a szakma alkotmánybírósági kérdésekre keresi a választ.