Sajó András: "A panasz foglalkoztat, nem vagyok a Facebook irányában elfogult"

HVG

3 perc

2020.05.21. 08:10

2020.05.21. 08:10

Megalakult a Facebook húszfős globális felülvizsgálati bizottsága. A kiválasztottak között van Sajó András, a Emberi Jogok Európai Bíróságának (Strasbourg) korábbi tagja. A döntést azonnali karaktergyilkossági kísérlet követte a magyar kormánysajtóban, mivel az akadémikus a CEU jogi karának alapító dékánja is volt. Érdekes adalék, hogy a jogtudósnak nincs Facebook profilja.

HVG: Amikor elfogadta a felkérést, hogyan fogalmazta meg magának, mi az a Facebook?

Sajó András: Nem fogalmaztam meg. A feladatunk az, hogy ha a cég letilt valamilyen közlést a Facebook vagy az Instagram felületén, akkor az egyéb panasztételi lehetőségek kimerítése után mi döntsünk a felhasználó beadványáról. Engem a panasz foglalkoztat, nem a Facebook.

HVG: Mi korlátozza a szólásszabadságot a Facebook felületén?

S.A.: A közösségi oldalhoz való csatlakozásnak feltétele a felhasználói útmutatás elfogadása, ez tartalmazza a közléspolitikát. Ahogy a felhasználónak, úgy a felülvizsgálati bizottságnak is tekintettel kell lennie ezen túl az egyes országok jogrendjére. Ha egy állam szerint valami jogellenes, azt mi nem bírálhatjuk felül, vagyis ilyen esetben a panaszos ügye eleve nem kerülhet a bizottság elé. Minden más vitatott esetben azt vizsgáljuk, hogy a nemzetközileg elfogadott szólásszabadsági és emberi jogi kritériumoknak megfelelt-e a Facebook konkrét döntése.