Révész Sándor
Szerzőnk

Révész Sándor

hvg360 Révész Sándor

A romlottság és a tisztaság poétája – 200 éve született Charles Baudelaire

A XIX. század legnagyobb hatású költője, Charles Baudelaire, kinek romlott virágai az egész romantika utáni költészetet megtermékenyítették, az önmagától elidegenedett, önmagával mindig ellentétben álló, kételyekben élő modern embert testesítette meg. Volt nagyon gazdag és nagyon szegény, nagyon vallásos és nagyon eretnek, konzervatív és forradalmár, nőgyűlölő nőhajhász; végtelenül fegyelmezetlen az életben s végtelenül fegyelmezett az alkotásban. Két évvel idősebb és egy korszakkal fiatalabb volt Petőfinél. De ha ő halt volna meg 26 évesen, a nevét sem ismernénk.

hvg360 Révész Sándor

Fel is út, le is út – A magyar-szlovák lakosságcsere 1946–1948

Fel Szlovákiába, le Magyarországra... A legkevésbé sem kölcsönös, hanem éppen ellentétes érdekű felek írták alá a csehszlovák–magyar lakosságcsere egyezményt 1946. február 27-én – éppen 75 évvel ezelőtt. Az egyik fél felszámolni, a másik megmenteni próbálta a csehszlovákiai magyar kisebbséget. Mindkettő tudott volna erre jobb lehetőséget, de a világhelyzet ezt engedte. A csehszlovákiai magyarság szörnyű megpróbáltatásokon ment keresztül a hontalanság, a kiszolgáltatottság és kilátástalanság éveiben a világháború után. De végül is sokkal nagyobb rész maradt meg belőle, mint a magyarországi szlovák kisebbségből.

hvg360 Révész Sándor

Miért csak 50 éve kaptak választójogot a nők Svájcban?

Európa legrégibb és legelső demokráciája volt az utolsó a számottevő demokratikus államok sorában, ahol a nők szavazati jogot kaptak – éppen ötven évvel ezelőtt, 1971. február 7-én. Ez nem ellentmondás, hanem maga a magyarázat. Svájc demokráciája volt régi hagyományainál fogva a legközvetlenebb. Itt az alkotmány legapróbb módosítását is népszavazással kell elfogadtatni. Másutt akkor kaptak a nők szavazati jogot, amikor a férfi politikai elit készen állott rá. Svájcban meg csak akkor, amikor az egész ország férfi népe állott erre készen. Hiszen a nők szavazati jogáról értelemszerűen mindenhol csak férfiak szavazhattak.