Itthon

Állambiztonsági tisztek listája (1956-1989)

2005. április 12.

hvg.hu

A hvg.hu korábban közölte a Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnöksége 1989-es központi állományában dolgozó tisztek és főtisztek névsorát, valamint a megyei rendőrfőkapitányok helyetteseként szolgáló III/III. Osztályok vezetőinek nevét és rendfokozatát. A mostani névsor 1000 nevet sorol fel, rendfokozattal és a tevékenység rövid leírásával, ők 1956 és 1989 között szolgáltak a szerveknél. Nevük már korábban megjelent történészi publikációkban.

Név, beosztás Megjegyzés
Bodnár Géza hadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-A alosztály beosztottja
Bodnár József őrnagy  
Bodor Ernő őrnagy 1963 után "Hutter Antal" tartótisztje, 1970-ben őrnagy, III/III-1-c alosztály, "Baráth" tartótisztje
Bodorics István főhadnagy 1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja
Bodrogi József őrnagy  
Bodrogi Károly százados 1968-ban százados a Borsod-Abaúj-Zermplén megyei III/III alosztály 1. alosztályán, "Horváth Sándor" tartótisztje
Bodrogi László őrnagy 1965-ban III/III-3-b alosztály vezetője, Antall József elleni vizsgálatok egyik irányítója
Bogdán László hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja
Bogye János alezredes  
Bóka István alezredes 1957-ben főhadnagy, a szegedi III/III kirendeltség tagja, papok elleni ügyekben jár el, "Hajós" tartótisztje, 1961-ben "Dobó Szilveszter" tartótisztje; 1959-től főhadnagy, 1963-tól százados; a rendszerváltozáskor alezredes. Fő szerepe volt a szegedi papok és a Bálint Sándor elleni hajszában. Jelenleg a szegedi Munkáspárt vezetője.
Bokor Kálmán főhadnagy  
Bondár József őrnagy  
Bóné Gyula főhadnagy  
Booye János vezérőrnagy  
Borbély Mihály alezredes  
Borgos Gyula ezredes  
Boróka Kálmán főhadnagy  
Boros Antal százados 1965-ben a BRFK III/A osztályán
Boros József főhadnagy  
Boros László főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-1-c alosztály beosztottja
Boros Pál főhadnagy 1989-ben főhadnagy és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Borsos Gábor őrnagy 1989-ben százados és a III/III-5-b alosztály beosztottja
Both Ferenc százados  
Bozsik Gábor főhadnagy  
Bozsikné B. Krisztina főhadnagy BRFK III/A alosztály , Ábrahám Dezsővel foglalkozott
Bődi Ferdinánd dr., ezredes  
Bődi Lajos hadnagy  
Bőhm László alezredes  
Bölcsházi Ottó dr., őrnagy 1976-ban Szelényi-Konrád ügyről jelentést ír
Böszörményi György százados 1973-ban a Galántai György elleni eljárás egyik tagja, "Gál" fn. tmb. Tartótisztje, 1989-ben százados és a III/III-5-a alosztály beosztottja
Bradács György alezredes  
Brancsik Ferenc alezredes 1968-ban hadnagy
Branstetter Gyula százados 1989-ben százados és a III/III-2-a alosztály beosztottja
Bruzsa Gábor alezredes 1958-ban százados, Péntek-ügy
Buczkó Imre őrnagy  
Budai András őrnagy  
Budai János dr., alezredes Galántai György elleni eljárás résztvevője, osztályvezető 1974-ben
Budai Lászlóné I.o.ir.sgti. 1989-ben a III/III-3-a alosztály beosztottja
Budai Miklós százados 1989-ben százados és a III/III-1-a alosztály beosztottja
Bujdosó Sándor százados  
Bulla József őrnagy  
Bundity István a szegedi III/III kirendeltség beosztottja
Burka Ignác alezredes  
Butykai János alezredes  
Búzás János főhadnagy  
Buzási Imre százados 1978-ban a pécsi III/III kirendeltség beosztottja
Chászár László százados 1989-ben százados és a III/III-1-a alosztály beosztottja
Cirkos Tibor alezredes 1970-ben hadnagy és a III/III-3.a. osztály beosztottja
Csáki Ernő alezredes 1966-ban őrnagy és a III/III-3.a alosztály vezetője
Csáki Sándor alezredes  
Csallóközi Csaba százados 1989-ben a III/III-7 osztály beosztottja
Csapó Károly százados 1989-ben százados és a III/III-3-b alosztály beosztottja
Csarnai Sándor őrnagy  
Cseh Géza százados  
Csépke Béla őrnagy Nevezett nem azonos a ma is élő honvédőrnaggyal!
Csere Laj os százados  
Cseresznyés Antal dr., alezredes  
Cserfán László főhadnagy  
Cseszregi József dr., ezredes  
Csete József alezredes  
Csiba István százados  
Csiba Márton főhadnagy  
Csibra Ferenc százados  
Csiki István őrnagy  
Csikós Imre dr., alezredes  
Csillag József hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-6-a alosztály beosztottja
Csizmadia Antalné hadnagy 1989-ben hadnagy és a III/III-3 osztály beosztottja
Csongrádi Károly alezredes  
Csonka István ezredes  
Csőnk Ferenc főhadnagy  
Csőnyi Ferenc főhadnagy  
Csuka László alhadnagy 1978 a pécsi III/III kirendeltség beosztottja
Csüllög Sándor százados 1989-ben százados és a III/III-4-c alosztály beosztottja
Czéh Károly alezredes 1989-ben a III/III-5-b alosztály beosztottja
Czene Mihály alezredes 1958-tól a csongrád megyei kapitányság III/III-1. alosztályának vezetője,1961-től százados, 1965-től őrnagy
Czirkos Tibor hadnagy "Molnár József" tartótisztje 1982-ben, III/III-4-a osztály, repülő egyetem elleni vizsgálat
Czvetkovics László őrnagy  
Dabróka János alezredes  
Dán István alezredes 1958-ban hadnagy, 1963-ban százados, a szegedi III/III-1. alosztályon „Ágoston”, „Körmendi”, „László”, "Laurence Olivier" "Debreceni", azaz Kováts Zoltán, "Diós", azaz Polner Zoltán, "Velencei Vilmos", "Keresztes", "Bánsági" , "Zentai" ügynökök tartótisztje, később a szegedi III/III kirendeltség vezetője, eljárt a "Loyolások" feldőnevű, papok ellehetetlenítését célzó ügyben
Dáni János alezredes  
Dankó László 1989-ben a III/II. osztály helyettes vezetője
Deák József dr., alezredes 1974-ben III/I osztályvezetője
Deák Mihály százados  
Dejcső Károly dr. alezredes Esterházy Mátyás "Csanádi" tartótisztje
Dejező Károly alezredes  
Dénes István őrnagy  
Dénes Miklós őrnagy  
Desk Mihály főhadnagy  
Diószegi Mihályné alhadnagy  
Dobos József őrnagy  
Dobosi Imre főhadnagy 1961-ben százados a szegedi III/IIII kirendeltségen és a "Mauser" fn. ügynök tartótisztje, nemrégiben meghalt
Dobróka János alezredes  
Dolrnány László alezredes 1988-ban Baranya megyei III/III kirendeltség tagja és a rendőrfőkapitány állambiztonsági helyettese, Galántai-ügy
Dominek Ferenc őrnagy 1989-ben a III/III-2-b alosztály beosztottja
Domján Lajos százados 1989-ben százados és a III/III-3-a alosztály beosztottja
Donkó Zoltán főihadnagy  
Dömény János őrnagy  
Dörnény József őrnagy  
Dragovecz Jánosné százados  

 


Dudás-Háder downarrow
downarrow Abonyi-Bodnár
KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK:

Politikusok, akik az állambiztonsági jelentéseket kapták

 

HVG Hetilap Puccini-levelek és a III. ügyosztály

 

Állambiztonsági iratjegyzék az interneten

 

Az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziét indított az interneten

 

HVG Hetilap A továbbszolgálók kérték

 

A III/III. központi állománya: nevek, beosztások, rendfokozatok

 

Kommunisták az ügynökhálózaton kívül és belül

 

HVG Hetilap Szigorúan titkos tisztek

 

Egyházi ügynöklista a Magyar Narancsban

 

III/III-as telefonregiszter 1989-ből

 

Felkutattuk a kémkedésért elítélteket (dokumentumok)

 


Állambiztonsági tisztek listája (1956-1989)
  Másolat Önnek